Izbrisano: Bratunac i Srebrenica: dve komemoracije, dva aršina

Nakon svega, moje glavno iskustvo je koliko je nacionalni rad izbrisan. Niko nikada nije obratio pažnju na rad. Sada gledam moje projekte i dela kako nestaju, jedan po jedan, u tišini, ispraćeni zadovoljnom mržnjom neprijatelja i ravnodušnom mrzovoljom prijatelja, što se svodi na isto. Sa naloga Kulturnog centra su skinuli najgledaniji video, onaj o ćirilici. Sajt inicijative za borbu protiv antisrbizma (antiserbism.com) je ugašen. Uspeo sam u arhivama interneta da iskopam svoj tekst iz 2012. koji prenosim u nastavku. Pročitajte i Rasizam za srpske žrtve Srebrenice iz 2015, dok možete.


Mediji prećutali obeležavanje 20 godina od stradanja Srba u Podrinju, izuzev Al Džazire koja je žrtve umanjila 50 puta i Blica koji je manifestaciju proglasio za „feštu“. Poređenje sa sličnim događajem kod Bošnjaka otkriva koliko su kriterijumi različiti.

Bratunac and Srebrenica commemorations

12. jul 2012 09:13 – Na današnji dan pre 20 godina muslimanske snage iz Srebrenice upale su u srpska sela Zalazje, Sase i Biljaču. Tog Petrovdana stradalo je 69 srpskih civila i vojnika, a od 22 zarobljenih tek pre dve godine je pronađeno 10 prilikom ekshumacije.

U napadima koji su počeli u leto 1992. i trajali do početka 1993, od 59 srpskih sela u Srebreničkoj opštini 55 je uništeno, a 550 meštana ubijeno. Broj srpskih žrtava u Podrinju po srpskim izvorima iznosi preko 3000.

Tri godine kasnije, takođe u julu, srpske snage su osvojile Srebrenicu i izvršile masakr koji će u nekoliko dana odneti preko 8000 života po bošnjačkim izvorima.

Snage iz Srebrenice su napade izvodile na hrišćanske praznike: Đurđevdan, Vidovdan, Petrovdan, Božić. Mnoge žrtve su mučene, stradale su i žene i starci.Jedanaestogodišnji Slobodan Stojanović, koji se vratio iz zbega po psa, nađen je upucan, sa odsečenim uvom, stomaka rasporenog u obliku krsta.

Ironijom sudbine, neprijatelji su se našli ujedinjeni u stradanju, u krugu od dvadesetak kilometara i isto toliko julskih dana. Uporediv je i ukupan broj žrtava, i kontroverze u vezi sa tim brojkama. Stradanje Bošnjaka prednjači po obimu, a Srba po svireposti.

Ove godine su se preklopile i svečanosti. Bošnjaci od 27. juna do 17. jula. obeležavaju „17. godišnjicu genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN Srebrenica“, dok su Srbi za dvadesetu godišnjicu pripremili „Petrovdanske dane“ od 7-12. jula.

Sve je slično, samo je odnos prema žrtvama različit. Nijedan svetski i skoro nijedan regionalni medij nije izvestio o parastosu u Bratuncu, a svi su izvestili o dženazi u Potočarima.

Izuzeci su Al Džazira, koja je umesto o 3267 žrtava izvestila o 69, i Blic, koji je umesto o komemoraciji govorio o „fešti“, „sramoti“ i uvredi.

Nasuprot opreznim ranijim vestima Fene i Dnevnog Avaza, srpski medij se odlučio za senzacionalistički naslov „Bošnjaci sahranjuju 520 tela, Srbi prave feštu sa koncertima i fudbalskim turnirom

Vest je izašla na dan pomena u Bratuncu, koji Blic ni ne pominje, ali zato objavljuje da su u Bratuncu dvojica Srba optuženi za ratne zločine.

Navodno srpsko slavlje u vreme žalosti i sećanja na žrtve izazvalo je revolt javnost. A desilo se upravo suprotno: sećanje na srpske žrtve je ismejano i osuđeno.

Organizacioni odbor: Program koji sadrži fudbalski turnir, koncerte i druge aktivnosti duboko vređa osećanja žrtava.Duraković: Mi ne možemo da garantujemo sigurnost.

Suljagić: Ovo je sramota da se 11. jula, kada ukopavamao svoju braću, decu, očeve, organizuju „Petrovdanski dani“.
Blic

Uprkos strahovanjima organizatora, u Potočarima nije bilo incidenata, sem kada su okupljeni izviždali političare i delegacije uzvikujući “alahu egber”. Predsednika organizacionog odbora i v.d. načelnika Opštine Srebrenica, Ćamila Durakovića, koji je prvi osudio srpsku komemoraciju, uz to su još i gađali flašom.

Srpski turnir u malom fudbalu je završen 10. jula, istog dana kada i ultramaraton u sklopu Bošnjačke komemoracije. Koncert duhovne muzike je izveden u crkvenom domu.

Održane su i molitve, konferencije i humanitarne akcije, posećena su stratišta, prolivene suze, a danas će biti pokopani posmrtni ostaci, ali mediji o svemu tome nisu izvestili.

Srpski mediji i organizatori komemoracije u Srebrenici još treba da nam objasne zašto su osudili komemoraciju u Bratuncu. Svetski mediji – zašto su je prećutali.

Zar su srpske žrtve manje vredne? Zar Srbi nemaju pravo da se sećaju svojih žrtava?

Prećutana i oklevetana, jubilarna komemoracija je ponela prikladan naslov „20 godina zločina bez kazne“.


The world media ignored the 20th commemoration of Serbian victims in the Srebrenica region, except for Al Jazeera, which presented the number of victims as 50 times smaller, and Blic, which labeled this event “the feast“. A comparison with Muslim commemoration next door exposes the double standards at play.

12th July 2012 09:13 – 20 years ago today, on a day when Orthodox Serbs celebrate Saints Peter and Paul, Muslim forces from Srebrenica raided the Serbian villages of Zalazje, Sase and  Biljača. 69 civilians and soldiers were killed. Out of 22 captured Serbs, only 10 bodies were recovered in a recent exhumation.

The attacks which began in the summer of 1992 and lasted until early 1993, caused the destruction of 55 out of 59 Serbian villages in the Srebrenica municipality, resulting in the deaths of 550 villagers. According to the Serbian sources, the number of Serbian victims in the Srebrenica region (Drina valley) exceeds 3000.

Three years later, in July 1995, Serbian forces seized Srebrenica and committed a massacre which according to Bosnian Muslim and international sources claimed 8000 lives.

The Bosnian Muslim forces from Srebrenica carried out their attacks on the Christian Holy Days: St. George, St. Vitus, St. Peter and Paul’s Day and Christmas. Victims, including women, the elderly and even children were tortured before being killed.As his family was fleeing the massacre, an eleven-year old boy named Slobodan Stojanović returned to the village to fetch his dog. He was later found shot dead, with his ear cut off and his stomach cut open in the shape of a cross.

By coincidence, the enemies found themselves united in suffering within 20 miles and as many days. The total numbers of Serb and Muslim victims are comparable, as are the controversies surrounding the two tragedies. The tragedy of the Muslims stands out in numbers, that of the Serbs in cruelty.

This year, the two commemorations coincided. Bosniaks marked the „17th anniversary of genocide against the Bosniaks of Srebrenica UN safe zone“ (27 June to 17 July), while the Serbs organized „Petrovdanski dani“ (St. Peter’s days, 7-12. July) for the twentieth anniversary of their suffering.

Everything was similar, only the attitudes towards the victims has been different. While most of the world and regional media have reported on the Bosniak memorial service in Potocari, they have almost completely ignored the Serbian service in Bratunac.

The two exceptions were Al Jazeera, which mentioned 69 instead of 3267 Serb victims, and Belgrade newspaper Blic, which labelled the Serb commemoration a „feast“, a „disgrace“ and an insult.

In contrast to the earlier measured reporting by the Bosnian Federal News Agency and Sarajevo newspaper Dnevni Avaz, Blic chose the sensationalist headline „Muslims bury 520 bodies while Serbs organise a festival with concerts and a football tournament„.

The headline appeared on the day of the Bratunac commemoration, which Blic completely ignored, reporting instead that in Bratunac two Serb men were accused of war crimes.

The alleged Serbian festival at the time of grieving and memory provoked a strong public reaction. What really happened was quite the opposite: the memory of the Serb victims was ridiculed and condemned.

Organizing Committee of Potocari commemoration: A programme that contains a football tournament, concerts and other festive activities deeply offends the feelings of victims. We can not guarantee security.Emir Suljagić, “I vote for Srebrenica” initiative: It is shameful that “Petrovdan days” are organized on the 11th July, when we bury our brothers, children, fathers.
Blic

Despite the fears by the organizers, the Potocari commemoration passed without incidents, with the exception of the booing of the politicians and delegates by the assembled people shouting “Allahu Akbar”. A bottle was also thrown at Ćamil Duraković, the president of the Organizing Committee and acting Mayor of Srebrenica, who first condemned the Serbian commemoration.

The football tournament organised as part of the Serb commemoration ended on 10th July – as did the Ultramarathon organized by the Bosnian Muslims. The concert of sacred music was performed in the Orthodox Parish Home.

As part of the programme of the Petrovdan Days, prayer services were held along with conferences and charity events. Relatives were given a chance to visit the graves of the victims and shed a tear, and today the remains will be buried, but the media did not report any of this.

Serbian media and the organizers of the Potocari commemoration should explain why they condemned the commemoration in Bratunac. The international media – why they ignored it.

Are Serbian victims less worthy? Should the Serbs be deprived of the right to mourn their dead?

Ignored and maligned, the anniversary commemoration was aptly named „20 Years of Crime without Punishment.“

Povezani članci

Podrška Biljani Srbljanović (moja prva objava na blogu) Uglavnom tekstove spremam dugo i pažljivo pa ih objavim u naučnim ili informativnim medijima. Zato često ne stignem da kažem šta mi je na src...
Svaki čovek je kralj Sastanak Trilateralne komisije u Beogradu rasplamsao je priče o tajnim vladarima sveta....
Kome smetaju dečiji kampovi? U svetu su kampovi za decu i mlade uobičajeni, od SAD do Rusije. U ne tako davnoj prošlosti, tako je bilo i u Srbiji, ali su danas skoro pot...
Kako učiti strane jezike slušanjem preko mobilnog (besplatno*) Slušanje je jedna od četiri jezičke veštine, uz govorenje, čitanje i pisanje. Naime, jezik nije znanje već veština, i ne uči se (pogotovo ne napa...
Informer: Fajgelj je ekstremista, fašista i Pajtićev čovek Deset dana u životu disidenta u Vučićevoj Srbiji: kako nas gone policija, sud, stari i novi mediji....

Ostavi komentar.