Željko Cvijanović, Uterivanje Fajgelja u sliku ”idealnog nacionaliste” (Politika, 17.12.2014)

Prisustvujući uličnom prizoru kad trojica prebijaju jednog, osim nelagode pred nasiljem, bivamo, pretpostavljam, dodatno uznemireni prizorom očigledne neravnopravnosti, koja tučenom ne ostavlja šansu. Takva scena, međutim, na stranicama Politike, i to njenog Kulturnog dodatka, toliko je poražavajuća da izostaje čak i potreba za znanjem o predmetu spora između tučenog i batinaša, tad čak i ispred refleksa da se tučeni zaštiti, a batinaši osude vrhuni pitanje – kako je to na tom mestu uopšte postalo moguće?

Detaljnije