Како учити стране језике слушањем преко мобилног (бесплатно*)

Слушање је једна од четири језичке вештине, уз говорење, читање и писање. Наиме, језик није знање већ вештина, и не учи се (поготово не напамет!) већ се усваја вежбом.  Детаљније